Autorystė ir teisinė informacija

Svetainės turinio naudojimo sąlygos

 

Hauson.lt svetainės turinio naudojimas

 

„Hauson“, MB (toliau „Hauson“) yra hauson.lt svetainės (toliau – „Svetainė“) savininkas ir autorius, ir visos intelektinės nuosavybės teisės (©) priklauso MB „Hauson“, Baltupėnų g. 1C-9, Šiauliai LT-78141, Lietuvos Respublika. Visas hauson.lt svetainės bei jos kopijų kompiuteriuose turinys yra saugomas „Hauson“, MB autorių teisių. Visos teisės saugomos (įskaitant nepakankamai aiškiai ir konkrečiai aprašytas ir(ar) suteiktas). Naršydami hauson.lt svetainę bei naudodamiesi mūsų paslaugomis Jūs sutinkate su šiomis, žemiau pateiktomis, sąlygomis. (Jei nesutinkate su žemiau pateiktomis sąlygomis, tuomet Jums neleidžiama naudotis šia svetaine ir jos turiniu):

Hauson.lt svetainėje pateikta informacija nėra visiškai išsami, taip pat ji ir gali būti netiksli arba nebegaliojanti. Svetainėje pateikiamos nuotraukos ir iliustracijos skirtos tik susipažinti ir tiksliai neatvaizduoja kūrinių išvaizdos, savybių ir charakteristikų. „Hauson“ negarantuoja pateiktos informacijos patikimumo ir neįsipareigoja dėl jokių įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimų, trūkumų, neatitikimų ar klaidingumo.

Svetainės tyrinys nėra išsamus mūsų projektų ir teikiamų paslaugų pristatymas ir, civilinio kodekso prasme, negali būti laikomas komerciniu pasiūlymu. Besinaudodami Svetainėje pateikta informacija ir ja remdamiesi, priimdami sprendimus, tai darote savo rizika.

„Hauson“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl pasinaudojimo joje pateikta informacija ir nėra atsakinga už šalutinius, tiesioginius, netiesioginius ir bet kokius kitus nuostolius, atsiradusius dėl negalėjimo naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis, net ir tuo atveju, jeigu „Hauson“ iš anksto buvo informuota apie tokių nuostolių atsiradimo tikimybę. Jeigu įstatymai, teisės aktai, nutarimai ir (ar) kt. neleidžia visiškai atsisakyti atsakomybės, tokiu atveju „Hauson“ atsakomybė ribojama didžiausia apimtimi, kurią leidžia įstatymai.

„Hauson“ neįsipareigoja koreguoti ar papildyti trūkstamų duomenų ar taisyti informacijos trūkumų, išskyrus, kai tai nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.

„Hauson“ pasilieka teisę bet kada ištrinti ar keisti svetainėje esančią informaciją.

Jei pastebėjote galimų netikslumų ar kita, maloniai kviečiame pateikti mums savo pastabas ir (arba) klausimus apie šios Svetainės turinį info[eta]hauson.lt ar kitu Jums patogiu būdu.

 

 

Hauson.lt svetainės turinio naudojimas

 

Peržiūrint puslapį ir prireikus galima jį kopijuoti, bet griežtai tik asmeninio naudojimo reikmėms ir tik tiek, kiek to reikia tokiam asmeniniam naudojimui. Naudoti šią hauson.lt interneto svetainę bet kokiu kitu būdu nei asmeninėms reikmėms (pvz. komerciškai) yra griežtai draudžiama.

Svetainės dalies ar viso turinio kopijavimas, perdavimas, atkūrimas, platinimas bet kokia forma be išankstinio rašytinio „Hauson“ sutikimo yra draudžiamas, išskyrus asmeninio naudojimo reikmėms, pavyzdžiui, kai reikia išsisaugoti ir (ar) atsispausdinti nuotraukas, brėžinius ar kitą informaciją, nesiekiant jos perduoti, platinti, atkurti. Atskiriems Svetainėje pateiktiems dokumentams ar turinio dalims gali būti taikomos papildomos sąlygos, nurodytos tuose dokumentuose ar turinio dalyse.

 

 

 

Sąlygos dėl Jūsų pateikiamos medžiagos

 

Siunčiant medžiagą elektroniniu paštu, pridedant elektronines bylas priegloboje (serveryje) ar kitais būdais pateikiant jas „Hauson“ Svetainėje, Jūs besąlygiškai, sutinkate, kad:

turite visas teises į medžiagą ar duomenis, kuriuos pateikiate mums ir atsakote už informacijos teisingumą, pateikiate tikrus duomenis ir medžiagą, kuriuos „Hauson“ prašo pateikti pildant užklausų, užsakymų formas ir (ar) anketas. Pažymime, jog pateikta medžiaga ir (ar) duomenys negali būti neteisėti, neetiški ar kitaip netinkami publikuoti viešai. Taip pat, vadovaujantis sveika nuovoka, stengsitės užtikrinti, jog pateikiama medžiaga nebūtų „kenkėjiška“ (virusai, šnipinėjimo programos ir bet kokia kita, galinti sutrikdyti įprastą mūsų Svetainės, tinklų, sistemų, programų sąveiką).

„Hauson“ pasilieka teisę panaudoti šią medžiagą (publikuoti, panaudoti idėjas, kuriant paslaugas ar produktus) ir dėl to prieš Jus niekada nekils jokia teisinė atsakomybė, taip pat sutinkate nesiimti jokių teisinių veiksmų prieš mus ir garantuojate mums nebaudžiamumą ir atsakomybės nebuvimą dėl trečiosios šalies veiksmų prieš mus dėl Jūsų pateiktos medžiagos.

Pastabos: „Hauson“ pasilieka teisę neatsakyti ar kitaip nereaguoti į nekorektiškai ar netinkamai užpildytas užklausų, užsakymų formas taip pat dėl nepateiktos ar netinkamai pateiktos medžiagos.

„Hauson“ neperžiūri ir negali patikrinti, todėl neatsako už Svetainėje vartotojų pateiktą ir talpinamą turinį bei pasilieka teisę bet kurio metu pašalinti bet kokį vartotojų publikuotą turinį.

 

 

 

Papildomos pastabos

 

„Hauson“ pasilieka teisę prieš tai iš anksto neperspėjus ir vienašališkai pakeisti visas Svetainėje nurodytas naudojimosi sąlygas. Pakeitimai skelbiami https://www.hauson.lt/teisine-informacija/

Iškilus klausimams maloniai prašome kreiptis elektriniu paštu: info[eta]hauson.lt ar kitu Jums patogiu būdu.

Privatumo politiką galite peržiūrėti čia.

 

 

 

 

 

• • • • •

HausOn

Projektavimo studija

Mob. tel.: +370 662 33033

El. paštas: info@hauson.lt

Siunčiama...

Nepavyko išsiųsti.

Bandykite dar kartą.

Ačiū. Žinutė sėkmingai išsiųsta !

KARJERA

HausOn

Projektavimo studija